Princip činnosti

Aplikace stopových prvků se vyplatí zejména tam, kde technologie naráží na své hranice, ale biologie může ještě nabídnout velký potenciál.

Účinky stopových prvků

  • Zrychlení metabolismu fermentačních bakterií
  • Zrychlení rozkladu substrátu
  • Zvýšení výtěžku bioplynu
  • Pokles nahromaděných organických kyselin
  • Stabilizace procesu fermentace
  • Zajištění fermentace i při vyšším zatížení organickou sušinou

Princip

Na zásobování fermentoru je třeba pohlížet stejně jako na výživu krávy, která má dlouhodobě podávat vysokou dojivost. Složení krmiva musí vždy odpovídat požadovanému výkonu, a to se v případe fermentoru bioplynové stanice týká především podpory funkce metanogenních bakterií. Právě tyto bakterie potřebují pro svou maximální výkonnost optimální zásobení stopovými prvky a minerály, které podmiňují jejich rozkladné a plynotvorné schopnosti. Potřeba stopových prvku je závislá na vstupním substrátu. I při dostatečně vysokém podílu živočišných materiálu ve vstupních surovinách bioplynové stanice se muže projevit nedostatek stopových prvků. Proto je nutné tyto chybějící prvky doplnit!

Na základě výsledku sérií měření byly vyvinuty stimulační směsi, které vyrovnávají nedostatek stopových prvků a minerálů v biologickém procesu. Pravidelným dávkováním přípravků na doplnění stopových prvků snižuje obsah organických kyselin a díky tomu se stává proces fermentace stabilnější. Jeho působením také dochází k efektivnějšímu rozkladu substrátu, což vede k vyšší produkci a kvalitě bioplynu při konstantním dávkování vstupních surovin. Díky efektivnějšímu odbourávání substrátu je materiál ve fermentoru více homogenní, čímž se usnadňuje jeho míchání a čerpání.

Stabilizace procesu snížením organických kyselin po aplikaci přípravku Fermaxx
Stabilizace procesu snížením organických kyselin po aplikaci přípravku Fermaxx
Zvýšení kvality bioplynu po aplikaci přípravku Fermaxx
Zvýšení kvality bioplynu po aplikaci přípravku Fermaxx

Case study: kolik vím ušetří Fermaxx?

Parametry bioplynové stanice
500 kw (2x Schnell R20.1 BO)
F20/6, D 22/6
lokalita Broumovsko
ceny k 08/2013
Suroviny rok/t
Kejda dojnic 712
Hnůj dojnic 1825
Kukuřičná siláž 335% TS 1200
GPS 1980
Travní senáž 35% TS 5200
14.469.899 Kč

Roční příjem z prodeje el. energie (bez Fermaxxu)

178.500 Kč

Roční náklad na suchý Fermaxx

5 %

Zvýšení produkce bioplynu

15.193.394 Kč

Roční příjem z prodeje el. energie (s Fermaxxem)

544.995 Kč / rok

Vaše úspora bez práce!

Zaujal vás produkt Fermaxx? Kontaktujte našeho obchodníka.